Оценка на съответствие, наблюдение и контрол


30.06.2017

Оценка на съответствие, наблюдение и контрол по осъществяването на инвестиционно намерение „Предприятие за конструктивни и електрокомпоненти за авиоиндустрията Латекоер”, землището на село Радиново, община Марица на „Си индъстриъл” ЕООД.