Инфраструктура

Сиенит Холдинг има сериозен опит в реализирането на инфраструктурни проекти на територията на страната. Големи открояващи се проекти, в които фирмата е имала участие са Терминал 2 на летище София, Метрополитен София, магистрала „Марица“ и магистрала „Тракия“. Дружеството има опит и в реализирането на проекти свързани с водоснабдяването и канализацията и изгражденето на пречиствателни станции. Компанията също така има капацитета да реализира проекти за електроснабдяване и газоснабдяване. Сиенит Холдинг има амбицията да разшири своята дейност в областта на инфраструктурата. .