Жилищно строителство

Сиенит Жилищно строителство Жилищното и ваканционно строителство е един от силните сектори от дейността на Сиенит Холдинг. От създаването до днес фирмата успешно е реализирала и продала всички свои жилищни проекти. Площа на реализираните обекти е над 160 000 кв.м. Холдингът има осъществени инвестиции във ваканционния сектор на българското ченоморие, както и в Банско и Хисаря. За да улесни достъпа на настоящите и бъдещите си клиенти, дружестово има собствена агенция - Магазини за нов дом - която дава възможност за покупка на имот или собственост дирекно от инвеститора. За повече информация посетете сайта на Магазин за нов дом "тук"