Stroitelstvo.info в информация за провелия се дискусионен форум "Недвижими имоти – строителство, услуги и проблеми на пазарната среда" по време на Есенния пловдивски панаир. Проектът за изграждане на железопътния ринг предвижда свързване на съществуващата жп инфраструктура в района на Пловдив с лъчове до съществуващите и новоизграждащи се индустриални зони. Негови инициатори са община Марица и частните инвеститори "Сиенит холдинг" и "КЦМ груп", които развиват най-големите индустриални зони в региона. Вече е подписано и споразумение за подкрепа със седем общини – Пловдив, "Родопи", Куклен, Стамболийски, Асеновград, Садово, Първомай и се очаква да се присъедини и Раковски" />

Иницииран от „Сиенит“ ЖП ринг ще свързва индустриалните зони около Пловдив

Иницииран от „Сиенит“ ЖП ринг ще свързва индустриалните зони около Пловдив

Железопътен ринг ще свързва в радиус от 50 км селищата около Пловдив и прилежащите индустриални зони, посочва сайтът Stroitelstvo.info в информация за провелия се дискусионен форум „Недвижими имоти – строителство, услуги и проблеми на пазарната среда“ по време на Есенния пловдивски панаир.

Проектът за изграждане на железопътния ринг предвижда свързване на съществуващата жп инфраструктура в района на Пловдив с лъчове до съществуващите и новоизграждащи се индустриални зони. Негови инициатори са община Марица и частните инвеститори „Сиенит холдинг“ и „КЦМ груп“, които развиват най-големите индустриални зони в региона. Вече е подписано и споразумение за подкрепа със седем общини – Пловдив, „Родопи“, Куклен, Стамболийски, Асеновград, Садово, Първомай и се очаква да се присъедини и Раковски