Строителни дейности

СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА ЕАД

 • Пълен инженеринг;
 • Индустриално строителство;
 • Жилищно строителство;
 • Обществено строителство;
 • Инфраструктурно строителство;

  СИЕНИТ МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ ООД

 • Услуги със строителна механизация и подемна техника;
 • Автотранспортни услуги;
 • Изкопни работи, почистване и заравняване на терени;
 • Транспорт на земни маси и доставка на инертни материали;
 • Инфраструктурно строителство;

  Завод за бетонови елементи ООД

 • Производство и монтаж на сглобяеми стоманобетонови елементи;
 • Производство на сглобяеми неконструктивни елементи;
 • Производство на бетонови смеси;
 • Изработка арматурни заготовки;
 • Услуги и механизация;