Контакти

Централен офис

 • България, Пловдив, 4000
  Югоизточна промишлена зона
  ул. "инж. Асен Йорданов" № 7
 • Тел.: +359 32 600 160
 • Факс: +359 32 682 046
 • Е-mail: mail@sienit.com

Офис-София

 • България София, 1712
  бул. "Александър Малинов" № 80А
 • Тел.: +359 2 971 09 10
 • Факс: +359 2 971 09 11
 • E-mail: mail@sienit.com

ОФИС - ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "РАКОВСКИ"

 • офис Сиенит, „Индустриален път 1“ № 21, Индустриална зона „Раковски“, част от Тракия икономическа зона, с. Стряма, област Пловдив
 • Тел.: +359 32 600 160
 • Факс: +359 32 682 046
 • Е-mail: mail@sienit.com