Индустриално строителство

Индустриално строителство

Сиенит Холдинг притежава богат опит и в реализацията на индустриални и логистични сгради - фабрики, складови бази, логистични центрове. Компанията е реализирала проекти на български и чуждестранни инвеститори. Сред доволните клиенти на фирмата са световно известни имена като ABB, Liebherr, Ferrero, Scheinder Electric и други. Площта на реализираните обекти е над 280 000 кв.м. Успехът на дружеството се дължи най-вече на качествено и срочно изпълнение, професионално и компетентно отношение към клиентите, както и изградените индустриални зони. Сиенит Холдинг е инициатор на създаването на първите частни индустриални зони в България. Днес дружеството предлага над 7 000 000 кв.м. за развитието на индустриални проекти. За повече информация виж тук ( линк към страницата на ТИЗ).