Инфраструктура

Инфраструктура

Сиенит Холдинг има сериозен опит в реализирането на инфраструктурни проекти на територията на страната. Обществено значимите проекти, в които фирмата е участвала са Терминал 2 на летище София, Метрополитен София, автомагистрала „Марица“ и автомагистрала „Тракия“. Дружеството притежава опит и в реализирането на проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията, както и изграждането на пречиствателни станции. Компанията също така има капацитет да реализира проекти в областта на електроснабдяването и газоснабдяването. Сиенит Холдинг има амбицията да разшири своята дейност в областта на инфраструктурата