Зелена енергия

Зелена енергия

Сиенит Холдинг подкрепя развитието на технологиите, които са свързани с добива на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Дружеството е участвало в изграждането на соларни паркове и вятърни турбини на територията на България. Повечето обекти са реализирани в близост до градовете Ямбол и Първомай. Компанията се гордее с изграждането най-големия реализиран соларен парк в България - този до село Караджалово с мощност 60 мегавата. Площта на всички реализирани проекти е 900 000 кв.м. По всички проекти Сиенит Холдинг работи заедно със своя партньор - Екоенерджи Девелъпмънт. За повече информация вижте сайта на фирмата "тук"