Кариери

Кариери

За конкретна информация за свободни работни позиции в структурата на „Сиенит Холдинг“ АД се свържете с екип „Човешки ресурси“ - Златина Кандилева и Красимира Димитрова:
тел.: +35932 600 165
e-mail: zlatina@sienit.com